Schenkingen & ANBI-status

FotoHet Museon heeft de ANBI-status

 

Cultuureducatie
Het Museon in Den Haag is het museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon geeft al meer dan 100 jaar op unieke wijze invulling aan cultuureducatie. Sociale geografie vormt de basis van het museale concept. Het Museon geeft inzicht in de wijze waarop de mens de aarde inricht in antwoord op natuurlijke en maatschappelijke omstandigheden en de wetenschappelijke inzichten die daaraan ten grondslag liggen. De grote variëteit en hoge belevingswaarde maken een bezoek aan het Museon tot een leerzame en aantrekkelijke tijdsbesteding.

Wereldburgers
Het Museon is een toegankelijk museum voor bezoekers uit alle lagen van de bevolking, van alle achtergronden en voor alle leeftijden. We maken actuele mondiale en complexe vraagstukken inzichtelijk en inspireren de bezoeker om de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. De bezoeker legt zelf verbanden, maakt zich kennis eigen, vormt een onafhankelijke mening en kan de identiteit van wereldburger ontwikkelen.

Bijzonder erfgoed
Op basis van fascinerende en actuele onderwerpen over samenleving en wetenschap ontwikkelt het Museon interactieve tentoonstellingen met begeleidende educatieve activiteiten. We hanteren de brede definitie van cultuur van UNESCO en een vakoverschrijdende aanpak bij de behandeling van onderwerpen. Als beheerder van bijzonder erfgoed zet het Museon collecties in als authentiek materiaal voor cultuureducatie.

Museon voor iedereen
Het Museon ontvangt subsidie van de gemeente Den Haag, genereert inkomsten uit kaartverkoop en wordt ondersteund door fondsen en sponsoren. De recente bezuinigingsmaatregelen treffen ons ook. We moeten nog creatiever programmeren en innoveren om de huidige kwaliteit te kunnen blijven behouden. Iedereen heeft recht op cultuureducatie. We vinden daarom dat het Museon toegankelijk moet blijven voor bezoekers uit alle lagen van de bevolking en voor alle scholen.

Kwaliteitsbehoud met uw bijdrage
Om onze entreeprijzen zo veel mogelijk op het huidige niveau te kunnen handhaven doen we daarom een beroep op uw maatschappelijke betrokkenheid. Spreken onze missie en werkwijze u aan en wilt u het Museon steunen, doet u dan een eenmalige of periodieke gift. Uw bijdrage zal worden besteed aan nieuwe tentoonstellingen, educatieve programma’s en de zorg voor collecties. Op deze manier kan het Museon een culturele leeromgeving blijven voor iedereen!

Geefwet
In 2012 is de Geefwet ingevoerd. De Geefwet maakt uw schenking aan culturele instellingen met een ANBI-status (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen), zoals het Museon, fiscaal aantrekkelijker. Het Ministerie van Financiën heeft als doel gesteld daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur voor een periode van vijf jaar te stimuleren. De hoogte van de giftenaftrek is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van de vraag of het een eenmalige of periodieke gift betreft. Door de invoering van een multiplier van 1,25 aan instellingen zoals het Museon met de status "culturele instelling" maakt de belastingdienst het mogelijk dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk hebt geschonken.  Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen tot € 5.000 per jaar. U kunt dus in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.
De verhoging van de giftenaftrek (multiplier) in de belastingaangifte is een tijdelijke maatregel. Bij de invoering van de Geefwet is aangegeven dat de multiplier slechts vijf jaar zou gelden. Verlengt het kabinet deze regeling niet, dan loopt deze eind 2017 ten einde.

Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel
Wilt u het Museon structureel steunen en optimaal gebruikmaken van de aftrekmogelijkheden in de Inkomstenbelasting (Geefwet) en de multiplier, dan adviseren wij u een periodieke schenking voor vijf jaar of meer met ons af te spreken. Een periodieke schenking is onbeperkt aftrekbaar. Met ingang van 2014 is het niet meer nodig deze per notariële akte vast te leggen.

Eenmalige giften
Eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften, op jaarbasis hoger dan een procent (tot maximaal tien procent) van uw verzamelinkomen, komt voor aftrek in aanmerking.

Wilt u doneren?
Misschien is het interessant om alvast te kijken op https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html, waar u een indicatie kunt krijgen van wat het financiële effect is van uw beoogde schenking. Ook wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Neemt u daartoe alstublieft contact op met ons directiesecretariaat via telefoonnummer 070-3381385 of stuurt u een e-mail naar mjansen@museon.nl.

Foto links Het Museon heeft de ANBI-status