Museumles voortgezet onderwijs

Terug naar het overzicht

Erosie en sedimentatie

AfbeeldingIn de tentoonstelling Hoogland/Laagland

Natuurlijke processen in het landschap   

Waarom is Nederland relatief plat, terwijl er in omringende landen hoge gebergten zijn? Welke natuurlijke processen zorgen ervoor dat gebergten afgebroken worden? En wat hebben gletsjers, rivieren, morenes en vegetatiegordels met elkaar te maken?

Centraal bij de uitleg staat een grote maquette van de Rijn, die een duidelijk beeld geeft van het hoog- en laagland, de gletsjers en de vegetatiezones.

Tijdens het tweede deel van deze les gaan de leerlingen met behulp van opdrachten zelf aan de slag in de themazaal. Door hellingen, erosie, de loop van rivieren en waterstanden goed te monitoren en te onderzoeken, kunnen mensen overal veilig wonen en werken.

Deze les reserveren

Foto links In de tentoonstelling Hoogland/Laagland
Lesdoel

De leerlingen leren door welke natuurlijke processen gebergten ontstaan (sedimentatie) en afgebroken (erosie) worden. Zij maken kennis met aardrijkskundige begrippen als gletsjers, morenes, meanderende rivieren, vegetatiegordels, het ingerichte landschap, etc.