Museumles primair onderwijs

Terug naar het overzicht

Aan de slag als archeoloog

AfbeeldingTijdens de les Aan de slag als archeoloog

Ontdek de prehistorie van Den Haag

Voorafgaand aan de bouw van de woonwijk Ypenburg gingen archeologen aan de slag. Ze troffen een duin aan waarop 5500 jaar geleden steentijdmensen woonden. Er was van alles achtergelaten: potscherven, werktuigen, visgraatjes en verkoolde zaadjes. Alle vondsten bij elkaar geven antwoord op vragen als: hoe woonden deze mensen, hoe oud werden ze, wat aten ze, welke kleding droegen ze?

De leerlingen krijgen een indruk van hetgeen archeologen vinden in de bodem en hoe ze te werk gaan bij het opgraven. Bij elke gemaakte opdracht krijgen de leerlingen een puzzelstuk. Samen maken ze een grote puzzel die een beeld geeft van het leven van de eerste kustbewoners.

Deze les reserveren

Deze museumles is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Foto links Tijdens de les Aan de slag als archeoloog
Vakgebied
geschiedenis
Lesdoel

De leerlingen krijgen aan de hand van vondsten uit de opgraving in Ypenburg inzicht in het werk van een archeoloog en het leven in de steentijd in Den Haag.

Kerndoel 51

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Tijd
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.