Geschiedenis

FotoLes in het Museum ten bate van het Onderwijs

1904
De oprichting van de Vereening ten bate van het Onderwijs in 1904 was een initiatief van de Haagse krantenbaas Frits van Paasschen, pleitbezorger van aanschouwelijk onderwijs. Hij wilde kinderen laten zien hoe allerlei producten werden geproduceerd. "Wellicht", zo schreef hij, "zal het gevolg zijn, dat ze zich zullen gaan toeleggen op een vak en daardoor zal misschien eindelijk verminderd worden de stroom van ongeschikte sollicitanten naar… kantoorbaantjes."

1908
Eerste tentoonstelling, op een tijdelijke locatie.

1909
Het Museum ten bate van het Onderwijs betrekt zijn eerste gebouw, een het voormalige hotel Le Maréchal de Turenne aan de Nieuwe Markt. Herman van Cappelle werd de eerste directeur, een vrijwilligersfunctie.

1915
Het museum neemt het initiatief voor de eerste schoolbioscoop in Nederland.

1916
Het directeurschap wordt een betaalde functie.

1918
De Gemeente Den Haag neemt de filmvoorstellingen van het museum over, de Gemeentelijke Schoolbioscoop aan de Hoefkade opent zijn deuren.

1920 
De gemeente Den Haag neemt het Museum ten bate van het Onderwijs over. De naam wordt Museum voor het Onderwijs.

1922
Het museum verhuist naar een leegstaande kleuterschool aan de Hekkelaan. 

1923
Het museum krijgt als eerste museum in Nederland een vrouwelijke directeur, jonkvrouw Bertha Elias.

1927
Voor het eerst wordt leerlingen met de bus van school opgehaald om een les in het museum te volgen.Verhuizing naar de Hemsterhuisstraat.

1934
Gemeentelijke Schoolbioscoop slachtoffer van bezuinigingen.

1944
Museum dicht wegens brandstofgebrek. Het biedt plaats aan onderduikers en fungeert als evacuatiecentrum.

1954
Architect Dudok ontwerpt een nieuw gebouw; het ontwerp wordt wegens bezuinigingen nooit uitgevoerd.

1986
Het museum opent zijn deuren voor het publiek aan de huidige locatie aan de Stadhouderslaan en krijgt een nieuwe naam: Museon. De architect is Wim Quist.

2005
Het Museon opent zijn vaste opstelling Jouw Wereld, Mijn Wereld.

Foto links Les in het Museum ten bate van het Onderwijs
---
Filmvoorstelling in het museum

Vanwege de grote drukte begon het museum rond 1910 met filmvoorstellingen. Daaruit ontstond de eerste schoolbioscoop in Nederland.

---
Museumbus

Vanaf 1927 werden leerlingen voor een museumles per bus bij school opgehaald.

---
Hemsterhuisstraat

Het hoofdgebouw in de Hemsterhuisstraat.