Techniek

Een collectie zonnewijzers en uurwerken, met als pronkstuk een torenuurwerk uit 1692.

Voorwerpen voor onderzoek en metingen van het weer.

Objecten die gebruikt werden voor onderzoek en demonstratie van de hydrostatica, de vloeistoffenleer.

Instrumenten gebruikt bij landmeetkunde en navigatie ter land, ter zee en in de lucht sinds het begin van de achttiende eeuw.

Voorwerpen die verband houden met de thermodynamica, het onderdeel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met de invloed van temperatuur, druk en volume op vloeistoffen en gassen.

De mechanica houdt zich bezig met structuur en krachten. Het Museon bezit een belangrijke collectie demonstratieapparatuur op dit gebied. Daarnaast bestaat de collectie uit maten en gewichten.

 

Objecten voor onderzoek en demonstraties van het verschijnsel geluid.

Deze collectie illustreert de snelle ontwikkeling van opname- en afspeelapparatuur sinds het einde van de negentiende eeuw.

Voorwerpen die verband houden met optica en kernfysica.

De mechanica houdt zich bezig met structuur en krachten.

Pagina's

De resultaten verfijnen

Deelcollectie